Верижни сапани от неръждаема стомана

Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм / 1 крак / 1,6 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH10101
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм, 1 крак | Максимална товароносимост 1,6 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1
Stainless steel chain sling 10 mm , 2-leg | WLL 2,2 t | Length 1,0 m | clevis sling hooks | AISI 316, safety factor 4:1

Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм / 2 кракa / 2,2 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH10201
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм , 2 кракa| Максимална товароносимост 2,2 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм / 3 кракa / 3,3 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH10301
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм , 3 кракa | Максимална товароносимост 3,3 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм / 4 кракa / 3,3 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH10401
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 10 мм , 4 кракa | Максимална товароносимост 3,3 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм / 1 крак / 2,7 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH13101
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм , 1 крак | Максимална товароносимост 2,7 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1
Stainless steel chain sling 13 mm , 2-leg | WLL 3,7 t | Length 1,0 m | clevis sling hooks | AISI 316, safety factor 4:1

Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм / 2 кракa / 3,7 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH13201
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм , 2 кракa | Максимална товароносимост 3,7 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм / 3 кракa / 5,7 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH13301
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм, 3 кракa | Максимална товароносимост 5,7 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1
Stainless steel chain sling 13 mm , 4-leg | WLL 5,7 t | Length 1,0 m | clevis sling hooks | AISI 316, safety factor 4:1

Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм / 4 кракa / 5,7 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH13401
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 13 мм , 4 кракa | Максимална товароносимост 5,7 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм / 1 крак / 0,7 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH06101
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм, 1 крак | Максимална товароносимост 0,7 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1
Stainless steel chain sling 6 mm , 2-leg | WLL 1,0 t | Length 1,0 m | clevis sling hooks | AISI 316, safety factor 4:1

Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм / 2 кракa / 1,0 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH06201
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм , 2 кракa | Максимална товароносимост 1,0 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм / 3 кракa / 1,5 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH06301
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм , 3 кракa | Максимална товароносимост 1,5 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм / 4 кракa / 1,5 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH06401
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 6 мм , 4 кракa | Максимална товароносимост 1,5 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1

Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм / 1 крак / 1,2 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH08101
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм , 1 крак | Максимална товароносимост 1,2 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1
Stainless steel chain sling 8 mm , 2-leg | WLL 1,6 t | Length 1,0 m | clevis sling hooks | AISI 316, safety factor 4:1

Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм / 2 кракa / 1,6 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH08201
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм ,2 кракa | Максимална товароносимост 1,6 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1
Stainless steel chain sling 8 mm , 3-leg | WLL 2,5 t | Length 1,0 m | clevis sling hooks | AISI 316, safety factor 4:1

Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм / 3 кракa / 2,5 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH08301
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм, 3 кракa | Максимална товароносимост 2,5 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1
Stainless steel chain sling 8 mm , 4-leg | WLL 2,5 t | Length 1,0 m | clevis sling hooks | AISI 316, safety factor 4:1

Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм / 4 кракa / 2,5 Т/ SALK

Номер на продукт: NKSH08401
Description: Верижен сапан от неръждаема стомана 8 мм , 4 кракa | Максимална товароносимост 2,5 Т | Дължина 1,0 м| Кука за верига с предпазител |AISI 316 | Коефициент на безопасност 4: 1