Обли безконечни сапани

Roundsling 1,0 t - 0,5 / 1,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 0,5 / 1,0 м

Номер на продукт: PAR101
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 0,5 / 1,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR102
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 1,0 / 2,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR103
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 1,5 / 3,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR104
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 2,0 / 4,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR105
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 2,5 / 5,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR106
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 3,0 / 6,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR108
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 4,0 / 8,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR110
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 5,0 / 10,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2,Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 1,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 1,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR112
Description: Безконечен сапан объл 1,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Лилав| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 10,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR1002
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 10,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR1003
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 10,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR1004
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  10,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR1005
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 10,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR1006
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 10,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR1008
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 10,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR1010
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 10,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 10,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR1012
Description: Безконечен сапан объл 10,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 12,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR1202
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 12,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR1203
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 12,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR1204
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  12,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR1205
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 12,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR1206
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 12,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR1208
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 12,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR1210
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 12,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 12,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR1212
Description: Безконечен сапан объл 12,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 15,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 15,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR1503
Description: Безконечен сапан объл 15,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 15,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 15,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR1504
Description: Безконечен сапан объл 15,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  15,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 15,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR1505
Description: Безконечен сапан объл 15,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 15,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 15,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR1506
Description: Безконечен сапан объл 15,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 15,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 15,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR1508
Description: Безконечен сапан объл 15,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 15,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 15,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR1510
Description: Безконечен сапан объл 15,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 15,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 15,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR1512
Description: Безконечен сапан объл 15,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 0,5 / 1,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 0,5 / 1,0 м

Номер на продукт: PAR201
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 0,5/ 1,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR202
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR203
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR204
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  2,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR205
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR206
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR208
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR210
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 2,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 2,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR212
Description: Безконечен сапан объл 2,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Зелен| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 20,0 t | Length 1,5 / 3,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 20,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR2003
Description: Безконечен сапан объл 20,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Bild saknas

Безконечен сапан объл 20,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR2004
Description: Безконечен сапан объл 20,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 20,0 t | Length 2,5 / 5,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 20,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR2005
Description: Безконечен сапан объл 20,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 20,0 t | Length 3,0 / 6,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 20,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR2006
Description: Безконечен сапан объл 20,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 20,0 t | Length 4,0 / 8,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 20,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR2008
Description: Безконечен сапан объл 20,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 20,0 t | Length 5,0 / 10,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 20,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR2010
Description: Безконечен сапан объл 20,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 20,0 t | Length 6,0 / 12,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 20,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR2012
Description: Безконечен сапан объл 20,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 25,0 t | Length 2,0 / 4,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 25,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR2504
Description: Безконечен сапан объл 25,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 25,0 t | Length 2,5 / 5,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 25,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR2505
Description: Безконечен сапан объл 25,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 25,0 t | Length 3,0 / 6,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 25,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR2506
Description: Безконечен сапан объл 25,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 25,0 t | Length 4,0 / 8,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 25,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR2508
Description: Безконечен сапан объл 25,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 25,0 t | Length 5,0 / 10,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 25,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR2510
Description: Безконечен сапан объл 25,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 25,0 t | Length 6,0 / 12,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 25,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR2512
Description: Безконечен сапан объл 25,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 0,5 / 1,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 0,5 / 1,0 м

Номер на продукт: PAR301
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 0,5/ 1,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR302
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR303
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR304
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  3,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR305
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR306
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR308
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR310
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 3,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 3,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR312
Description: Безконечен сапан объл 3,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Жълт| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 30,0 t | Length 2,0 / 4,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 30,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR3004
Description: Безконечен сапан объл 30,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 30,0 t | Length 2,5 / 5,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 30,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR3005
Description: Безконечен сапан объл 30,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 30,0 t | Length 3,0 / 6,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 30,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR3006
Description: Безконечен сапан объл 30,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 30,0 t | Length 4,0 / 8,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 30,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR3008
Description: Безконечен сапан объл 30,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 30,0 t | Length 5,0 / 10,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 30,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR3010
Description: Безконечен сапан объл 30,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 30,0 t | Length 6,0 / 12,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 30,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR3012
Description: Безконечен сапан объл 30,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 0,5 / 1,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 0,5 / 1,0 м

Номер на продукт: PAR401
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 0,5/ 1,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR402
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR403
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR404
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  4,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR405
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR406
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR408
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR410
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 4,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 4,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR412
Description: Безконечен сапан объл 4,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Сив| EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 40,0 t | Length 3,0 / 6,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 40,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR4006
Description: Безконечен сапан объл 40,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 40,0 t | Length 4,0 / 8,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 40,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR4008
Description: Безконечен сапан объл 40,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 40,0 t | Length 5,0 / 10,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 40,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR4010
Description: Безконечен сапан объл 40,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 40,0 t | Length 6,0 / 12,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 40,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR4012
Description: Безконечен сапан объл 40,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 0,5 / 1,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 0,5 / 1,0 м

Номер на продукт: PAR501
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 0,5/ 1,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR502
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR503
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR504
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  5,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR505
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR506
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR508
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR510
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 5,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 5,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR512
Description: Безконечен сапан объл 5,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Червен | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 50,0 t | Length 2,0 / 4,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 50,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR5004
Description: Безконечен сапан объл 50,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 50,0 t | Length 2,5 / 5,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 50,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR5005
Description: Безконечен сапан объл 50,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 50,0 t | Length 3,0 / 6,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 50,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR5006
Description: Безконечен сапан объл 50,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 50,0 t | Length 4,0 / 8,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 50,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR5008
Description: Безконечен сапан объл 50,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 50,0 t | Length 5,0 / 10,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 50,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR5010
Description: Безконечен сапан объл 50,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 50,0 t | Length 6,0 / 12,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 50,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR5012
Description: Безконечен сапан объл 50,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 0,5 / 1,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 0,5 / 1,0 м

Номер на продукт: PAR601
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 0,5/ 1,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR602
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR603
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR604
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  6,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR605
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR606
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR608
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR610
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 6,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 6,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR612
Description: Безконечен сапан объл 6,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Кафяв | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 60,0 t | Length 2,0 / 4,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 60,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR6004
Description: Безконечен сапан объл 60,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 60,0 t | Length 2,5 / 5,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 60,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR6005
Description: Безконечен сапан объл 60,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 60,0 t | Length 3,0 / 6,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 60,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR6006
Description: Безконечен сапан объл 60,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 60,0 t | Length 5,0 / 10,0 m | Polyester / Orange | EN 1492-2, Safety factor 7:1

Безконечен сапан объл 60,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR6010
Description: Безконечен сапан объл 60,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Оранжев | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 8,0 t - 1,0 / 2,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 1,0 / 2,0 м

Номер на продукт: PAR802
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 1,0/ 2,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 8,0 t - 1,5 / 3,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 1,5 / 3,0 м

Номер на продукт: PAR803
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 1,5/ 3,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 8,0 t - 2,0 / 4,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 2,0 / 4,0 м

Номер на продукт: PAR804
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 2,0/ 4,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling  8,0 t - 2,5 / 5,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 2,5 / 5,0 м

Номер на продукт: PAR805
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 2,5/ 5,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 8,0 t - 3,0 / 6,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 3,0 / 6,0 м

Номер на продукт: PAR806
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 3,0/ 6,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 8,0 t - 4,0 / 8,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 4,0 / 8,0 м

Номер на продукт: PAR808
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 4,0/ 8,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 8,0 t - 5,0 / 10,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 5,0 / 10,0 м

Номер на продукт: PAR810
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 5,0/ 10,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1
Roundsling 8,0 t - 6,0 / 12,0 m

Безконечен сапан объл 8,0 т - 6,0 / 12,0 м

Номер на продукт: PAR812
Description: Безконечен сапан объл 8,0 т | Дължина 6,0/ 12,0 м | Полиестер / Син | EN 1492-2, Коефициент на сигурност 7: 1