Оборудване за работа с варели

Захват за вертикално повдигане на варел 0,6Т

Product nr: TYTAR600
Description: Захват за вертикално повдигане на варел | Максимално натоварване 0,6Т |Коефициент на безопасност 4: 1
Mobile-Carrier HD80A

Количка за пренос на варели 0,25Т

Product nr: TYVA250
Description: Количка за пренос на варели 0,25Т| Максимално натоварване 0,25 Т |
Barrel lifting clamp HARU SWL 1T

Приспособление за верикално повдигане на варели 1T

Product nr: TYNRAHARU1
Description: Приспособление за верикално повдигане на варели | Максимално натоварване 1,0 Т | 2-крак, Дължина - 690 мм | Коефициент на безопасност 4: 1

Приспособление за пренос на варели за мотокар 0,365Т

Product nr: TYNN365TRU
Description: Приспособление за пренос на варели за мотокар 0,365Т| Максимално натоварване 0,365 Т

Приспособление за хоризонтално повдигане на 1 варел 1T

Product nr: TYRA01
Description: Приспособление за хоризонтално повдигане на 1 варел | Максимално натоварване 1,0 Т | Коефициент на безопасност 4: 1

Приспособление за хоризонтално повдигане на 2 варела 2T

Product nr: TYRA02
Description: Приспособление за хоризонтално повдигане на 2 варела | Максимално натоварване 2,0 Т | Коефициент на безопасност 4: 1

Стойка на колела за пренос на варели 0,3Т

Product nr: TYSIALU
Description: Стойка на колела за пренос на варели 0,3Т| Максимално натоварване 0,3 Т