Сапани от стоманени въжета

Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 10мм / 1,05 Т / око - кауш

Номер на продукт: TER71001
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 10мм , око - кауш | Максимална товароподемност 1,05 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 10мм / 1,05 Т / око-око

Номер на продукт: TER61001
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 10мм , око-око | Максимална товароподемност 1,05 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 12мм / 1,55 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER71201
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 12мм , око - кауш | Максимална товароподемност 1,55 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 12мм / 1,55 Т /око-око

Номер на продукт: TER61201
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 12мм , око-око | Максимална товароподемност 1,55 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 14мм / 2,12 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER71401
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 14мм , око - кауш | Максимална товароподемност 2,12 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 14мм / 2,12 Т /око-око

Номер на продукт: TER61401
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 14мм , око-око | Максимална товароподемност 2,12 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 16мм / 2,7 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER71601
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 16мм , око - кауш | Максимална товароподемност 2,7 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 16мм / 2,7 Т /око-око

Номер на продукт: TER61601
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 16мм , око-око | Максимална товароподемност 2,7 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 26мм / 7,2 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER72602
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 26мм , око - кауш | Максимална товароподемност 7,2 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 26мм / 7,2 Т /око-око

Номер на продукт: TER62602
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 26мм, око-око | Максимална товароподемност 7,2 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 28мм / 8,4 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER72802
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 28мм , око - кауш | Максимална товароподемност 8,4 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 28мм / 8,4 Т /око-око

Номер на продукт: TER62802
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 28мм , око-око | Максимална товароподемност 8,4 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 30мм / 9,7 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER73002
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 30мм , око - кауш | Максимална товароподемност 9,7 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 30мм / 9,7 Т /око-око

Номер на продукт: TER63002
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 30мм , око-око | Максимална товароподемност 9,7 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 32мм / 11 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER73202
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 32мм , око - кауш | Максимална товароподемност 11 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 32мм / 11 Т /око-око

Номер на продукт: TER63202
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 32мм , око-око | Максимална товароподемност 11 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 36мм / 14 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER73603
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 36мм , око - кауш | Максимална товароподемност 14 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 36мм / 14 Т /око-око

Номер на продукт: TER63603
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 36мм , око-око | Максимална товароподемност 14 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 44мм / 21 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER74403
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 44мм , око - кауш | Максимална товароподемност 21 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 44мм / 21 Т /око-око

Номер на продукт: TER64403
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 44мм , око-око | Максимална товароподемност 21 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 48мм / 25 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER74803
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 48мм, око - кауш | Максимална товароподемност 25 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 48мм / 25 Т /око-око

Номер на продукт: TER64803
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 48мм , око-око | Максимална товароподемност 25 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 52мм / 29 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER75203
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 52мм, око - кауш | Максимална товароподемност 29 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 52мм / 29 Т /око-око

Номер на продукт: TER65203
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 52мм , око-око | Максимална товароподемност 29 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 56мм / 33,5 Т / око - кауш

Номер на продукт: TER75603
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 56мм, око - кауш | Максимална товароподемност 33,5 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 56мм / 33,5 Т /око-око

Номер на продукт: TER65603
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 56мм , око-око | Максимална товароподемност 33,5 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 60мм / 39 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER76003
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 60мм,око - кауш | Максимална товароподемност 39 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 60мм / 39 Т /око-око

Номер на продукт: TER66003
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 60мм , око-око | Максимална товароподемност 39 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 6мм / 0,35 Т / око - кауш

Номер на продукт: TER70601
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 6мм, око - кауш | Максимална товароподемност 0,35 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 6мм / 0,35 Т / око -око

Номер на продукт: TER60601
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 6мм , око-око | Максимална товароподемност 0,35 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 8мм / 0,7 Т / око - кауш

Номер на продукт: TER70801
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 8мм, око - кауш | Максимална товароподемност 0,7 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 8мм / 0,7 Т / око-око

Номер на продукт: TER60801
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 8мм , око-око | Максимална товароподемност 0,7 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 18мм / 3,4 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER71801
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 18мм , око - кауш | Максимална товароподемност 3,4 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 18мм / 3,4 Т /око-око

Номер на продукт: TER61801
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 18мм , око-око | Максимална товароподемност 3,4 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 20мм / 4,35 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER72002
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 20мм , око - кауш | Максимална товароподемност 4,35 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 20мм / 4,35 Т /око-око

Номер на продукт: TER62002
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 20мм , око-око | Максимална товароподемност 4,35 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 22мм / 5,2 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER72202
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 22мм , око - кауш | Максимална товароподемност 5,2 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 22мм / 5,2 Т /око-око

Номер на продукт: TER62202
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 22мм , око-око | Максимална товароподемност 5,2 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 24мм / 6,3 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER72402
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 24мм , око - кауш | Максимална товароподемност 6,3 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 24мм / 6,3 Т /око-око

Номер на продукт: TER62402
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 24мм , око-око | Максимална товароподемност 6,3 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 40мм / 17 Т /око - кауш

Номер на продукт: TER74003
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 40мм , око - кауш | Максимална товароподемност 17 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1
Bild saknas

Едновъжен сапан от стоманено въже 40мм / 17 Т /око-око

Номер на продукт: TER64003
Description: Едновъжен сапан от стоманено въже 40мм , око-око | Максимална товароподемност 17 Т | Дължина 1,0 м | EN 13414-1, Коефициент на безопасност 5: 1