За повдигане клас 100

Weld-on lifting point with swivel / 10,00 t / Grade 10

Захватна точка за заваряване, въртяща / 10,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL10HI
Description: Захватна точка за заваряване, въртяща , Клас 10 | Максимално натоварван 10,00 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point with swivel / 17,00 t / Grade 10

Захватна точка за заваряване, въртяща / 17,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL17HI
Description: Захватна точка за заваряване, въртяща , Клас 10 | Максимално натоварван 17,00 Т| Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point with swivel / 2,50 t / Grade 10

Захватна точка за заваряване, въртяща / 2,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL2HI
Description: Захватна точка за заваряване, въртяща , Клас 10 | Максимално натоварван 2,50 Т| Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point with swivel / 4,00 t / Grade 10

Захватна точка за заваряване, въртяща / 4,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL4HI
Description: Захватна точка за заваряване, въртяща, Клас 10 | Максимално натоварван 4,00 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point with swivel / 6,70 t / Grade 10

Захватна точка за заваряване, въртяща / 6,70 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL6HI
Description: Захватна точка за заваряване, въртяща , Клас 10 | Максимално натоварван 6,70 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M10 / 0,40 t / Grade 10

Ринг болт с резба М10 / 0,40 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M10
Description: Ринг болт с резба М10,, Клас 10 | Максимално натоварван 0,40 Т| Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M12 / 0,75 t / Grade 10

Ринг болт с резба М12 / 0,75 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M12
Description: Ринг болт с резба М12, Клас 10 | Максимално натоварван 0,75 Т | Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M16 / 1,50 t / Grade 10

Ринг болт с резба М16 / 1,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M16
Description: Ринг болт с резба М16 , Клас 10 | Максимално натоварван 1,50 Т | Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M20 / 2,30 t / Grade 10

Ринг болт с резба М20 / 2,30 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M20
Description: Ринг болт с резба М20 , Клас 10 | Максимално натоварван 2,30 Т| Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M24 / 3,20 t / Grade 10

Ринг болт с резба М24 / 3,20 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M24
Description: Ринг болт с резба М24 , Клас 10 | Максимално натоварван 3,20 Т | Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M30 / 4,50 t / Grade 10

Ринг болт с резба М30 / 4,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M30
Description: Ринг болт с резба М30 , Клас 10 | Максимално натоварван 4,50 Т| Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M36 / 7,00 t / Grade 10

Ринг болт с резба М36 / 7,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M36
Description: Ринг болт с резба М36 , Клас 10 | Максимално натоварван 7,00 Т | Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M42 / 9,00 t / Grade 10

Ринг болт с резба М42 / 9,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M42
Description: Ринг болт с резба М42 , Клас 10 | Максимално натоварван 9,00 Т | Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M48 / 12,00 t / Grade 10

Ринг болт с резба М48 / 12,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M48
Description: Ринг болт с резба М48 , Клас 10 | Максимално натоварван 12,00 Т| Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M8 / 0,40 t / Grade 10

Ринг болт с резба М8 / 0,40 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10M08
Description: Ринг болт с резба М8, Клас 10 | Максимално натоварван 0,40 Т | Боядисана, оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M10 / 0,50 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М10 / 0,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL10005
Description: Ротационен ринг болт М10,Клас 10 | Максимално натоварване 0,50 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M100 / 40,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М10 / 40,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL10040
Description: Ротационен ринг болт М10, Клас 10 | Максимално натоварван 40,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M12 / 0,70 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М12 / 0,70 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL12007
Description: Ротационен ринг болт М12, Клас 10 | Максимално натоварван 0,70 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M14 / 1,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М14 / 1,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL14010
Description: Ротационен ринг болт М14 , Клас 10 | Максимално натоварван 1,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M16 / 1,40 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М16 / 1,40 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL16014
Description: Ротационен ринг болт М16 , Клас 10 | Максимално натоварван 1,40 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M20 / 1,70 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М20 / 1,70 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL20017
Description: Ротационен ринг болт М20 , Клас 10 | Максимално натоварван 1,70 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M20 / 2,50 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М20 / 2,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL20025
Description: Ротационен ринг болт М20 , Клас 10 | Максимално натоварван 2,50 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M24 / 1,70 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М24 / 1,70 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL24017
Description: Ротационен ринг болт М24 , Клас 10 | Максимално натоварван 1,70 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M24 / 4,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М24 / 4,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL2404
Description: Ротационен ринг болт М24, Клас 10 | Максимално натоварван 4,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M30 / 4,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М30 / 4,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL3004
Description: Ротационен ринг болт М30 , Клас 10 | Максимално натоварван 4,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M30 / 6,70 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М30 / 5,70 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL30067
Description: Ротационен ринг болт М30 , Клас 10 | Максимално натоварван 5,70 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M30 / 8,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М30 / 8,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL3008
Description: Ротационен ринг болт М30 , Клас 10 | Максимално натоварван 8,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M36 / 10,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М36 / 10,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL3610
Description: Ротационен ринг болт М36 , Клас 10 | Максимално натоварван 10,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M42 / 12,50 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М42 / 12,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL4212
Description: Ротационен ринг болт М42 , Клас 10 | Максимално натоварван 12,50 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M45 / 17,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М45 / 17,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL4517
Description: Ротационен ринг болт М45 , Клас 10 | Максимално натоварван 17,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M48 / 12,50 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М48 / 12,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL4812
Description: Ротационен ринг болт М48 , Клас 10 | Максимално натоварван 12,50 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M48 / 17,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М48 / 17,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL4817
Description: Ротационен ринг болт М48 , Клас 10 | Максимално натоварван 17,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M56 / 18,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М56 / 18,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL5618
Description: Ротационен ринг болт М56, Клас 10 | Максимално натоварван 18,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M64 / 20,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М64 / 20,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL6420
Description: Ротационен ринг болт М64, Клас 10 | Максимално натоварван 20,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M64 / 28,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М64 / 28,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL6428
Description: Ротационен ринг болт М64 , Клас 10 | Максимално натоварван 28,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M72 / 28,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М72 / 28,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL7228
Description: Ротационен ринг болт М72 , Клас 10 | Максимално натоварван 28,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M80 / 28,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М80 / 28,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL8028
Description: Ротационен ринг болт М80 , Клас 10 | Максимално натоварван 28,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M90 / 40,00 t / Grade 10

Ротационен ринг болт М90 / 40,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL9040
Description: Ротационен ринг болт М90 , Клас 10 | Максимално натоварван 40,00 Т | Жълто галванизиран / боядисан | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye with swivel M12 / 0,50 t / Grade 10

Ротационен ринг гайка М12 / 0,50 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL1205P
Description: Ротационен ринг гайка М12, Клас 10 | Максимално натоварван 0,50 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye with swivel M36 / 5,00 t / Grade 10

Ротационен ринг гайка М12 / 5,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL365P
Description: Ротационен ринг гайка М12, Клас 10 | Максимално натоварван 5,00 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye with swivel M16 / 1,00 t / Grade 10

Ротационен ринг гайка М16 / 1,00 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL1610P
Description: Ротационен ринг гайка М16 , Клас 10 | Максимално натоварван 1,00 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye with swivel M20 / 1,70 t / Grade 10

Ротационен ринг гайка М20 / 1,70 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL2017P
Description: Ротационен ринг гайка М20, Клас 10 | Максимално натоварван 1,70 Т| Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye with swivel M24 / 2,10 t / Grade 10

Ротационен ринг гайка М24 / 2,10 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL242P
Description: Ротационен ринг гайка М24, Клас 10 | Максимално натоварван 2,10 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye with swivel M30 / 3,20 t / Grade 10

Ротационен ринг гайка М30 / 3,20 Т / Клас 10

Номер на продукт: NS10KL3032P
Description: Ротационен ринг гайка М30, Клас 10 | Максимално натоварван 3,20 Т | Жълто галванизирана / боядисана | Коефициент на безопасност 4: 1