За повдигане клас 80

2 leg weld-on lifting point 10,00 t / Grade 8

Двуточков захват за заваряване 10,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8J10
Description: Двуточков захват за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 10,00 Т | Боядисана,оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
2 leg weld-on lifting point 16,00 t / Grade 8

Двуточков захват за заваряване 16,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8J16
Description: Двуточков захват за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 16,00 Т | Боядисана,оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
2 leg weld-on lifting point 30,00 t / Grade 8

Двуточков захват за заваряване 30,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8J30
Description: Двуточков захват за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 30,00 Т| Боядисана,оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
2 leg weld-on lifting point 4,00 t / Grade 8

Двуточков захват за заваряване 4,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8J04
Description: Двуточков захват за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 4,00 Т | Боядисана,оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1
2 leg weld-on lifting point 6,70 t / Grade 8

Двуточков захват за заваряване 6,70 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8J06
Description: Двуточков захват за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 6,70 Т| Боядисана,оранжево | Коефициент на безопасност 4: 1

Захватна точка за бетонни елементи 1,5 Т

Номер на продукт: NSBER16
Description: Захватна точка за бетонни елементи| Максимално натоварване 1,5 Т | Поцинкована | Коефициент на безопасност 4: 1

Захватна точка за бетонни елементи 2,0 Т

Номер на продукт: NSBER20
Description: Захватна точка за бетонни елементи | Максимално натоварване 2,0 Т| Поцинкована | Коефициент на безопасност 4: 1

Захватна точка за бетонни елементи 2,5 Т

Номер на продукт: NSBER24
Description: Захватна точка за бетонни елементи | Максимално натоварване 2,5 Т| Поцинкована | Коефициент на безопасност 4: 1

Захватна точка за бетонни елементи 3,00 Т

Номер на продукт: NSBER30
Description: Захватна точка за бетонни елементи | Максимално натоварване 3,00 Т| Поцинкована | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point 1,12 t / Grade 8

Захватна точка за заваряване 1,12 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8HI1
Description: Захватна точка за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,12 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point 15,00 t / Grade 8

Захватна точка за заваряване 15,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8HI15
Description: Захватна точка за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 15,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point 2,00 t / Grade 8

Захватна точка за заваряване 2,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8HI2
Description: Захватна точка за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 2,00 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point 3,15 t / Grade 8

Захватна точка за заваряване 3,15 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8HI3
Description: Захватна точка за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 3,15 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point 5,30 t / Grade 8

Захватна точка за заваряване 5,30 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8HI5
Description: Захватна точка за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване5 ,30 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Weld-on lifting point 8,00 t / Grade 8

Захватна точка за заваряване 8,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8HI8
Description: Захватна точка за заваряване ,Клас 8 | Максимално натоварване 8,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye 1,00 t / Grade 8

Захватна точка за завинтване 1,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8PUL1
Description:
Boltable lifting eye 2,00 t / Grade 8

Захватна точка за завинтване 2,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8PUL2
Description:
Boltable lifting eye 3,00 t / Grade 8

Захватна точка за завинтване 3,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8PUL3
Description:
Boltable lifting eye 5,00 t / Grade 8

Захватна точка за завинтване 5,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8PUL5
Description:
Boltable lifting eye 8,00 t / Grade 8

Захватна точка за завинтване8,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8PUL8
Description:
Turnable lifting point M24 / 3,00 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М 24 / 3,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P30
Description: Захватна точка с резба, въртяща М 24 ,Клас 8 | Максимално натоварване 3,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M10 / 0,50 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М10 / 0,50 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P05
Description: Захватна точка с резба, въртяща М10 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,50 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M12 / 0,75 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М12 / 0,75 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P07
Description: Захватна точка с резба, въртяща М12,Клас 8 | Максимално натоварване 0,75 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M16 / 1,50 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М16 / 1,50 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P15
Description: Захватна точка с резба, въртяща М16 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,50 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M20 / 2,50 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М20 / 2,50 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P25
Description: Захватна точка с резба, въртяща М20 ,Клас 8 | Максимално натоварване 2,50 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M30 / 5,00 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М30 / 5,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P50
Description: Захватна точка с резба, въртяща М30 ,Клас 8 | Максимално натоварване 5,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M36 / 8,00 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М36 / 8,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P80
Description: Захватна точка с резба, въртяща М36 ,Клас 8 | Максимално натоварване 8,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M42 / 15,00 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М42 / 15,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P150
Description: Захватна точка с резба, въртяща М42 ,Клас 8 | Максимално натоварване 15,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M48 / 20,00 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М48 / 20,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P200
Description: Захватна точка с резба, въртяща М48 ,Клас 8 | Максимално натоварване 20,00 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Turnable lifting point M8 / 0,30 t / Grade 8

Захватна точка с резба, въртяща М8 / 0,30 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8P03
Description: Захватна точка с резба, въртяща М8 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,30 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye with swivel M10 / 0,60 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М10 / 0,60 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL10M
Description: Захватна точка, въртяща М10 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,60 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M12 / 1,00 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М12 / 1,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL12M
Description: Захватна точка, въртяща М12 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,00 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M14 / 1,30 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М14 / 1,30 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL14M
Description: Захватна точка, въртяща М14 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,30 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M16 / 1,60 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М16 / 1,60 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL16M
Description: Захватна точка, въртяща М16 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,60 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M18 / 2,00 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М18 / 2,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL18M
Description: Захватна точка, въртяща М18 ,Клас 8 | Максимално натоварване 2,00 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M20 / 2,50 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М20 / 2,50 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL20M
Description: Захватна точка, въртяща М20 ,Клас 8 | Максимално натоварване2,50 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M22 / 3,00 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М22 / 3,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL22M
Description: Захватна точка, въртяща М22 ,Клас 8 | Максимално натоварване 3,00 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M24 / 4,00 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М24 / 4,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL24M
Description: Захватна точка, въртяща М24 ,Клас 8 | Максимално натоварване 4,00 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M27 / 5,00 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М27 / 5,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL27M
Description: Захватна точка, въртяща М27 ,Клас 8 | Максимално натоварване 5,00 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M30 / 6,30 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М30 / 6,30 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL30M
Description: Захватна точка, въртяща М30 ,Клас 8 | Максимално натоварване 6,30 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M4 / 0,05 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М4 / 0,05 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL04M
Description: Захватна точка, въртяща М4 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,05 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M5 / 0,075 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М5 / 0,075 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL05M
Description: Захватна точка, въртяща М5 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,075 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M6 / 0,10 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М6 / 0,10 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL06M
Description: Захватна точка, въртяща М6 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,10 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1
Lifting eye with swivel M8 / 0,30 t / Grade 8

Захватна точка, въртяща М8 / 0,30 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8KL08M
Description: Захватна точка, въртяща М8 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,30 Т | Боядисана,червено | Коефициент на безопасност 5: 1

Захватна точка, въртяща 1" / 10000 lbs / 4,536 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8R1
Description:

Захватна точка, въртяща 1"1/2 / 20000 lbs / 9,042 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8R112
Description:

Захватна точка, въртяща 1"1/4 / 14000 lbs / 6,350 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8R114
Description:

Захватна точка, въртяща 1/2" / 2200 lbs / 0,998 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8R1/2
Description:

Захватна точка, въртяща 3/4" / 5500 lbs / 2,495 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8R3/4
Description:

Захватна точка, въртяща 3/8" / 1200 lbs / 0,544 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8R3/8
Description:

Захватна точка, въртяща 5/8" / 3800 lbs / 1,724 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8R5/8
Description:
Container multiple lug set 50 t / 4 pcs

Комплект накрайници за контейнер 50 Т / 4 бр

Номер на продукт: KONNOSETTI
Description: Комплект накрайници за контейнер 50 Т | Боядисани, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Container lower lifting lug set 56 t / 4 pcs

Накрайници за повдигане на контейнер отдолу 56 Т / 4 бр

Номер на продукт: KONMKVA
Description: Накрайници за повдигане на контейнер отдолу 56 Т | Боядисани, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Container top lifting lug set 56 t / 4 pcs

Накрайници за повдигане на контейнер отогре 56 Т / 4 бр

Номер на продукт: KONMKIIA
Description: Накрайници за повдигане на контейнер отогре 56 Т | Боядисани, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M10 / 1,00 t / Grade 8

Ринг болт М10 / 1,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R10
Description: Ринг болт М10 ,Клас 8 | Максимално натоварване1,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M12 / 2,00 t / Grade 8

Ринг болт М12 / 2,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R12
Description: Ринг болт М12,Клас 8 | Максимално натоварване 2,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M14 / 4,00 t / Grade 8

Ринг болт М14 / 4,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R14
Description: Ринг болт М14 ,Клас 8 | Максимално натоварване 4,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M16 / 4,00 t / Grade 8

Ринг болт М16 / 4,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R16
Description: Ринг болт М16 ,Клас 8 | Максимално натоварване 4,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M20 / 6,00 t / Grade 8

Ринг болт М20 / 6,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R20
Description: Ринг болт М20 ,Клас 8 | Максимално натоварване 6,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M24 / 8,00 t / Grade 8

Ринг болт М24 / 8,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R24
Description: Ринг болт М24,Клас 8 | Максимално натоварване 8,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M30 / 12,00 t / Grade 8

Ринг болт М30 / 12,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R30
Description: Ринг болт М30 ,Клас 8 | Максимално натоварване 12,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M36 / 16,00 t / Grade 8

Ринг болт М30 / 16,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R36
Description: Ринг болт М30 ,Клас 8 | Максимално натоварване 16,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M42 / 24,00 t / Grade 8

Ринг болт М42 / 24,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R42
Description: Ринг болт М42 ,Клас 8 | Максимално натоварване 24,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M48 / 32,00 t / Grade 8

Ринг болт М48 / 32,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R48
Description: Ринг болт М48 ,Клас 8 | Максимално натоварване 32,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M6 / 0,40 t / Grade 8

Ринг болт М6 / 0,40 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R06
Description: Ринг болт М6,Клас 8 | Максимално натоварване 0,40 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye screw M8 / 1,00 t / Grade 8

Ринг болт М8 / 1,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8R08
Description: Ринг болт М8 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M10 / 0,25 t / Grade 8

Ринг болт с резба М10 / 0,25 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR10P
Description: Ринг болт с резба М10,Клас 8 | Максимално натоварване 0,25 Т| Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M12 / 0,40 t / Grade 8

Ринг болт с резба М12 / 0,40 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR12P
Description: Ринг болт с резба М12,Клас 8 | Максимално натоварване 0,40 Т | Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M16 / 1,00 t / Grade 8

Ринг болт с резба М16 / 1,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR16P
Description: Ринг болт с резба М16 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,00 Т | Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M20 / 1,50 t / Grade 8

Ринг болт с резба М20 / 1,50 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR20P
Description: Ринг болт с резба М20 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,50 Т | Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M24 / 2,00 t / Grade 8

Ринг болт с резба М24 / 2,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR24P
Description: Ринг болт с резба М24,Клас 8 | Максимално натоварване 2,00 Т | Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M30 / 3,00 t / Grade 8

Ринг болт с резба М30 / 3,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR30P
Description: Ринг болт с резба М30 ,Клас 8 | Максимално натоварване 3,00 Т | Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M6 / 0,10 t / Grade 8

Ринг болт с резба М6 / 0,10 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR06P
Description: Ринг болт с резба М6 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,10 Т | Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Boltable lifting eye M8 / 0,20 t / Grade 8

Ринг болт с резба М8 / 0,20 Т / Клас 8

Номер на продукт: NSR08P
Description: Ринг болт с резба М8 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,20 Т| Боядисана, червено | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M10 / 1,00 t / Grade 8

Ринг гайка М10 / 1,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M10
Description: Ринг гайка М10,Клас 8 | Максимално натоварване1,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M12 / 2,00 t / Grade 8

Ринг гайка М12 / 2,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M12
Description: Ринг гайка М12,Клас 8 | Максимално натоварване 2,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M14 / 4,00 t / Grade 8

Ринг гайка М14 / 4,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M14
Description: Ринг гайка М14,Клас 8 | Максимално натоварване 4,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M16 / 4,00 t / Grade 8

Ринг гайка М16 / 4,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M16
Description: Ринг гайка М16,Клас 8| Максимално натоварване 4,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M20 / 6,00 t / Grade 8

Ринг гайка М20 / 6,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M20
Description: Ринг гайка М20,Клас 8 | Максимално натоварване 6,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M24 / 8,00 t / Grade 8

Ринг гайка М24 / 8,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M24
Description: Ринг гайка М24,Клас 8 | Максимално натоварване 8,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M13, grade 8 | WLL 12,0 t | Painted, yellow | Safety factor 4:1

Ринг гайка М30 / 12,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M30
Description: Ринг гайка М30,Клас 8 | Максимално натоварване12,00 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M36 / 16,00 t / Grade 8

Ринг гайка М36 / 16,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M36
Description: Ринг гайка М36,Клас 8| Максимално натоварване 16,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M42 / 24,00 t / Grade 8

Ринг гайка М42 / 24,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M42
Description: Ринг гайка М42,Клас 8| Максимално натоварване24,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M48 / 32,00 t / Grade 8

Ринг гайка М48 / 32,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M48
Description: Ринг гайка М48,Клас 8 | Максимално натоварване 32,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M6 / 0,40 t / Grade 8

Ринг гайка М6 / 0,40 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M06
Description: Ринг гайка М6, Клас 8 | Максимално натоварване 0,40 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Liftin eye nut M8 / 1,00 t / Grade 8

Ринг гайка М8 / 1,00 Т / Клас 8

Номер на продукт: NS8M08
Description: Ринг гайка М8, Клас 8 | Максимално натоварване 1,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M10 / 0,45 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М10 / 0,45 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL1003
Description: Ротационен ринг болт М10,Клас 8 | Максимално натоварване 0,45 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M12 / 0,50 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М12 / 0,50 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL1205
Description: Ротационен ринг болт М12 ,Клас 8 | Максимално натоварване 0,50 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M16 / 1,10 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М16 / 1,10 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL161
Description: Ротационен ринг болт М16 ,Клас 8 | Максимално натоварване 1,10 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1

Ротационен ринг болт М16 /120 мм нарез / 1,10 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL161120
Description: Ротационен ринг болт М16, Клас 8 |120 мм нарез | Максимално натоварване 1,10 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M20 / 2,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М20 / 2,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL202
Description: Ротационен ринг болт М20 ,Клас 8 | Максимално натоварване 2,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M20 / 120 mm kierre / 2,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М20 /120 мм нарез / 2,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL202120
Description: Ротационен ринг болт М20 , Клас 8 |120 мм нарез | Максимално натоварване 2,00 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M24 / 120 mm kierre / 3,20 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М24 / 120 мм нарез / 3,20 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL243120
Description: Ротационен ринг болт М24, Клас 8 |120 мм нарез | Максимално натоварване 3,20 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M24 / 3,20 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М24 / 3,20 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL2432
Description: Ротационен ринг болт М24 ,Клас 8 | Максимално натоварване 3,20 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M30 / 120 mm kierre / 8,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М30 / 120 мм нарез / 8,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL308120
Description: Ротационен ринг болт М30, Клас 8 |120 мм нарез | Максимално натоварване 8,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M30 / 5,30 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М30 / 5,30 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL3053
Description: Ротационен ринг болт М30 ,Клас 8 | Максимално натоварване 5,30 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M30 / 8,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М30 / 8,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL308
Description: Ротационен ринг болт М30 ,Клас 8 | Максимално натоварване 8,00 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M30 / 120 mm kierre / 5,30 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М30 /120 мм нарез / 5,30 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL305120
Description: Ротационен ринг болт М30, Клас 8 |120 мм нарез | Максимално натоварване 5,30 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M36 / 8,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М36 / 8,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL368
Description: Ротационен ринг болт М36 ,Клас 8 | Максимално натоварване 8,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M36 / 120 mm kierre / 8,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М36 /120 мм нарез / 8,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL368120
Description: Ротационен ринг болт М36 , Клас 8 |120 мм нарез | Максимално натоварване 8,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M42 / 10,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М42 / 10,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL4210
Description: Ротационен ринг болт М42 ,Клас 8 | Максимално натоварване 10,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M45 / 10,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М45 / 10,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL4510
Description: Ротационен ринг болт М45 ,Клас 8 | Максимално натоварване 10,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M48 / 10,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М48 / 10,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL4810
Description: Ротационен ринг болт М48 ,Клас 8 | Максимално натоварване 10,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M56 / 15,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М56 / 15,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL5615
Description: Ротационен ринг болт М56 ,Клас 8 | Максимално натоварване 15,00 Т | Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1
Lifting eye screw with swivel M64 / 15,00 t / Grade 8

Ротационен ринг болт М64 / 15,00 Т / клас 8

Номер на продукт: NS8KL6415
Description: Ротационен ринг болт М64 ,Клас 8 | Максимално натоварване 15,00 Т| Боядисана, жълто | Коефициент на безопасност 4: 1