Кранови везни

Digital load indicator 1000 kg

Индикатор за тегло 1000кг

Номер на продукт: KV1
Description: Индикатор за тегло 1000кг
Digital load indicator 2000 kg

Индикатор за тегло 2000кг

Номер на продукт: KV2
Description: Индикатор за тегло 2000кг
Crane scale 10000 kg

Кранова везна 10000кг

Номер на продукт: KV10ABT
Description: Кранова везна 10000кг
Crane scale 1000 kg

Кранова везна 1000кг

Номер на продукт: KV1ABT
Description: Кранова везна 1000кг
Crane scale 20000 kg

Кранова везна 20000кг

Номер на продукт: KV20ABT
Description: Кранова везна 20000кг
Crane scale 3000 kg

Кранова везна 3000кг

Номер на продукт: KV3ABT
Description: Кранова везна 3000кг
Crane scale 5000 kg

Кранова везна 5000кг

Номер на продукт: KV5ABT
Description: Кранова везна 5000кг
Crane scale 500 kg

Кранова везна 500кг

Номер на продукт: KV05ABT
Description: Кранова везна 500кг
Crane scale / Digital load indicator 10000 kg

Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 10000кг

Номер на продукт: KV10KI
Description: Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 10000кг | Коефициент на безопасност 4: 1

Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 20000кг

Номер на продукт: KV20KI
Description: Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 20000кг | Коефициент на безопасност 4: 1
Crane scale / Digital load indicator 3000 kg

Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 3000кг

Номер на продукт: KV3KI
Description: Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 3000кг | Коефициент на безопасност 4: 1
Crane scale / Digital load indicator 5000 kg

Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 5000кг

Номер на продукт: KV5KI
Description: Кранова везна с дигитален индикатор за тегло 5000кг | Коефициент на безопасност 4: 1