Вериги и въжета от неръждаема стомана

Stainless steel long link chain 10 mm

Верига от нераждаема стомана с дълго звено 10мм

Номер на продукт: KEHA10PH
Description: Верига с дълго звено 10мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 4,0 Т | AISI 316
Stainless steel long link chain 13 mm

Верига от нераждаема стомана с дълго звено 13мм

Номер на продукт: KEHA13PH
Description: Верига с дълго звено 13мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 6,4 Т | AISI 316
Stainless steel long link chain 2 mm

Верига от нераждаема стомана с дълго звено 2мм

Номер на продукт: KEHA2PH
Description: Верига с дълго звено 2мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 0,13 Т | AISI 316
Stainless steel long link chain 3 mm

Верига от нераждаема стомана с дълго звено 3мм

Номер на продукт: KEHA3PH
Description: Верига с дълго звено 3мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 0,28 Т | AISI 316
Stainless steel long link chain 4 mm

Верига от нераждаема стомана с дълго звено 4мм

Номер на продукт: KEHA4PH
Description: Верига с дълго звено 4мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 0,6 Т | AISI 316
Stainless steel long link chain 5 mm

Верига от нераждаема стомана с дълго звено 5мм

Номер на продукт: KEHA5PH
Description: Верига с дълго звено 5мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 1,0 Т | AISI 316
Stainless steel long link chain 8 mm

Верига от нераждаема стомана с дълго звено 8мм

Номер на продукт: KEHA8PH
Description: Верига с дълго звено 8мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 2,5 Т | AISI 316
Stainless steel short link chain 10 mm

Верига от нераждаема стомана с късо звено 10мм

Номер на продукт: KEHA10LH
Description: Верига с късо звено 10мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 4,0 Т | AISI 316
Stainless steel short link chain 13 mm

Верига от нераждаема стомана с късо звено 13мм

Номер на продукт: KEHA13LH
Description: Верига с късо звено 13мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 6,4 Т | AISI 316
Stainless steel short link chain 3 mm

Верига от нераждаема стомана с късо звено 3мм

Номер на продукт: KEHA3LH
Description: Верига с късо звено 3мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 0,28 Т | AISI 316
Stainless steel short link chain 4 mm

Верига от нераждаема стомана с късо звено 4мм

Номер на продукт: KEHA4LH
Description: Верига с късо звено 4мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 0,6 Т | AISI 316
Stainless steel short link chain 5 mm

Верига от нераждаема стомана с късо звено 5мм

Номер на продукт: KEHA5LH
Description: Верига с късо звено 5мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 1,0 Т | AISI 316
Stainless steel short link chain 6 mm

Верига от нераждаема стомана с късо звено 6мм

Номер на продукт: KEHA6LH
Description: Верига с късо звено 6мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 1,4 Т | AISI 316
Stainless steel short link chain 8 mm

Верига от нераждаема стомана с късо звено 8мм

Номер на продукт: KEHA8LH
Description: Верига с късо звено 8мм, нераждаема стомана | Якост на скъсване 2,5 Т | AISI 316