Ролки

Pulley 10-12 mm | 2-wheeled | Breaking strength 1,2 t | Electro galvanized

Ролка за въже двойна 10-12 мм

Номер на продукт: PYL212
Description: Ролка за въже двойна 10-12 мм | 2-ролки | Якост на разрушаване 1,2 Т| Електро поцинкована

Ролка за въже двойна 16 мм

Номер на продукт: PYL216
Description: Ролка за въже двойна 16 мм | 2-ролки | Якост на разрушаване 1,3 Т| Електро поцинкована
Pulley 5 mm | 2-wheeled | Breaking strength 0,55 t | Electro galvanized

Ролка за въже двойна 5 мм

Номер на продукт: PYL205
Description: Ролка за въже двойна 5 мм | 2-ролки | Якост на разрушаване 0,55 Т| Електро поцинкована
Pulley 6 mm | 2-wheeled | Breaking strength 0,6 t | Electro galvanized

Ролка за въже двойна 6 мм

Номер на продукт: PYL206
Description: Ролка за въже двойна 6 мм | 2-ролки | Якост на разрушаване 0,6 Т| Електро поцинкована
Pulley 7 mm | 2-wheeled | Breaking strength 0,8 t | Electro galvanized

Ролка за въже двойна 7 мм

Номер на продукт: PYL207
Description: Ролка за въже двойна 7 мм | 2-ролки | Якост на разрушаване 0,8 Т| Електро поцинкована
Pulley 8 mm | 2-wheeled | Breaking strength 0,9 t | Electro galvanized

Ролка за въже двойна 8 мм

Номер на продукт: PYL208
Description: Ролка за въже двойна 8 мм | 2-ролки | Якост на разрушаване 0,9 Т| Електро поцинкована
Pulley 9 mm | 2-wheeled | Breaking strength 1,1 t | Electro galvanized

Ролка за въже двойна 9 мм

Номер на продукт: PYL209
Description: Ролка за въже двойна 9 мм | 2-ролки | Якост на разрушаване 1,1 Т| Електро поцинкована
Pulley 10-12 mm | 1-wheeled | Breaking strength 1,2 t | Electro galvanized

Ролка за въже единична 10-12 мм

Номер на продукт: PYL12
Description: аРолка за въже единична 10-12 мм | 1-ролка | Якост на разрушаване 1,2 Т| Електро поцинкован
Pulley 16 mm | 1-wheeled | Breaking strength 1,3 t | Electro galvanized

Ролка за въже единична 16 мм

Номер на продукт: PYL16
Description: Ролка за въже единична 16 мм | 1-ролка | Якост на разрушаване 1,3 Т| Електро поцинкована
Pulley 5 mm | 1-wheeled | Breaking strength 0,55 t | Electro galvanized

Ролка за въже единична 5 мм

Номер на продукт: PYL05
Description: Ролка за въже единична 5 мм | 1-ролка | Якост на разрушаване 0,55 Т| Електро поцинкована
Pulley 6 mm | 1-wheeled | Breaking strength 0,6 t | Electro galvanized

Ролка за въже единична 6 мм

Номер на продукт: PYL06
Description: Ролка за въже единична 6 мм | 1-ролка | Якост на разрушаване 0,6 Т| Електро поцинкована
Pulley 7 mm | 1-wheeled | Breaking strength 0,8 t | Electro galvanized

Ролка за въже единична 7 мм

Номер на продукт: PYL07
Description: Ролка за въже единична 7 мм | 1-ролка | Якост на разрушаване 0,8 Т| Електро поцинкована
Pulley 8 mm | 1-wheeled | Breaking strength 0,9 t | Electro galvanized

Ролка за въже единична 8 мм

Номер на продукт: PYL08
Description: Ролка за въже единична 8 мм | 1-ролка | Якост на разрушаване 0,9 Т| Електро поцинкована
Pulley 9 mm | 1-wheeled | Breaking strength 1,1 t | Electro galvanized

Ролка за въже единична 9 мм

Номер на продукт: PYL09
Description: Ролка за въже единична 9 мм | 1-ролка | Якост на разрушаване 1,1 Т| Електро поцинкован